Vuosikirjat

Yhdistys on julkaissut vuosikirjaa vuodesta 1978 lähtien

Vuosikirjatilaukset osoitteesta: tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com.

Vuosikirjat

Yhdistys on julkaissut vuosikirjaa vuodesta 1978 lähtien

Vuosikirjatilaukset osoitteesta: tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com.

Yhdistys on julkaissut vuosikirjaa vuodesta 1978 lähtien. Tällä hetkellä vuosikirja julkaistaan vuosittain. Vuosikirjassa on erilaisia työ- ja sosiaalioikeuden piiriin kuuluvia artikkeleita.  Lisäksi vuosikirjassa on näkökulma-osasto. Tieteelliset artikkelit toimitetaan kirjoittajan niin halutessa vertaisarviointiin (referee). Arvioitsijoina käytetään OTT-tutkinnon suorittaneita henkilöitä (kaksi refereetä/kirjoitus).    

Vuosikirjan päätoimittajana on OTT Outi Anttila. Mikäli olet kiinnostunut julkaisemaan vuosikirjassa, ota häneen yhteyttä.

VUODEN 2022 VUOSIKIRJA

 

Vuoden 2022 vuosikirjassa on neljä artikkelia:

Sund-Norrgård, Petra – Bruun, Niklas: Menettelyllinen kohtuullisuusarviointi ja työntekijän asema työoikeudellisen oikeuskehityksen valossa
Kallio, Roosa-Olivia: Oikaisuvaatimusasiat työneuvostossa uuden työaikalain aikana
Sairanen, Simo: Uskonnollisen työvaatetuksen kiellot perusoikeuksien näkökulmasta
Hölttä, Kalevi: Työtaistelun tunnusmerkeistä

Kirjaa voi tilata osoitteesta tyooikeudellinenyhdistys@gmail.com hintaan 25 euroa / kpl + postituskulut. Lasku lähetetään kirjan mukana. Sähköinen versio on ostettavissa Alma Talentin verkkokaupasta (https://shop.almatalent.fi) tammikuun aikana.

VUODEN 2021 VUOSIKIRJA 

 

Vuoden 2021 vuosikirjassa on neljä artikkelia sekä yksi näkökulmakirjoitus:

Hölttä, Kalevi: Yleinen työtaisteluvapaus?
Jarmas, Timo: Covid-19 ja työlainsäädäntö
Saarensola, Satu: Riita-asiat ja oikeudenkäyntikulut – hovioikeustuomarin mahdollisuudet vaikuttaa kulujen määrään
Seljavaara, Semmi: Yhteistoiminta-asiamies työneuvoston lausuntojen pyytäjänä
Näkökulma: Salminen, Joel: Ajatuksia hallituksen ehdottamasta uudesta yhteistoimintalaista.

Kirjaa voi tilata osoitteesta tyooikeudellinenyhdistys@gmail.com hintaan 25 euroa / kpl + postituskulut. Lasku lähetetään kirjan mukana. Sähköinen versio on ostettavissa Alma Talentin verkkokaupasta (https://shop.almatalent.fi) tammikuun aikana.

VUODEN 2020 VUOSIKIRJA

 

Vuoden 2020 vuosikirjassa on kolme artikkelia, emeritusprofessori Niklas Bruunin haastattelu sekä yksi näkökulma-kirjoitus:

Lamminen, Johannes: Työtaistelutoimenpiteiden suhteellisuus

Paanetoja, Jaana: Oikeus siirtää vuosilomalakia pidempi vuosiloma työkyvyttömyystapauksissa – työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyynnöt ja ennakkoratkaisujen perusteella annetut tuomiot

Ylhäinen, Marjo – Moisio, Maija: Katsaus sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyviin kysymyksiin naisvaltaisella ammattialalla – ”Työpaikalla todella vähän miehiä, joten on vaikea arvioida tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä.”

Paanetoja, Jaana: Professori emeritus Niklas Bruunin 70-vuotishaastattelu

Näkökulma: Lamponen, Helena: Työelämässä tarvittavan kokonaisvaltaisen ihmisyyden asettamista vaatimuksista työsopimusosapuolille

VUOSIKIRJOJEN TILAAMINEN

 

Vuosikirjatilaukset osoitteesta: tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com.

VUOSIKIRJOJEN HINNAT

  • vuosikirjat 2018, 2019, 2020, 2021 ja 2022: 25 euroa

  • vuosikirjat 2014-2015 ja 2016-2017: 20 euroa

  • vuosikirjat 2012-2013, 2010-2011: 15 euroa

  • vuosikirja 2009 ja sitä aiemmat: 10 euroa

Lähetykseen lisätään postikulut.

Kirjasta voi tehdä automaattisen jatkotilauksen.

Vuosikirjatilaukset osoitteesta: tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com.

VUOSIKIRJA- JA JULKAISULUETTELO

Voit ladata luettelon julkaisuista 1978 lähtien pdf-tiedostona.

Liity jäseneksi

Jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostin 

tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com

Liity jäseneksi

Jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostin 

tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com

Tietosuojakäytäntö Työoikeudellinen Yhdistys ry 2018