Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä.

Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä.

Jäseniä hallitukseen valittaessa on työnantaja- ja työntekijäintressien kesken noudatettava tasapuolisuutta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Yhdistyksen hallitukseen on kuulunut pitkään puheenjohtajan lisäksi seitsemän muuta jäsentä. Jäsenet valitaan niin sanotun kolmikantaperiaatteen mukaisesti: puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä ovat henkilöitä, joiden ei voida katsoa edustavan työnantaja- eikä työntekijätahoja (=työnantaja- ja työntekijäintressejä). Muista hallituksen jäsenistä puolet edustavat työnantajatahoja ja toinen puoli työntekijätahoja.

Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtaja

Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, varatuomari (Puheenjohtajana 19.10.2022 saakka.)

Tarja Kröger, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö, varapuheenjohtaja

 

Hallituksen jäsenet

Tarja Kröger, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö, varapuheenjohtaja

Anu-Tuija Lehto, lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Markus Äimälä, varatuomari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Anja Lahermaa, lakimies, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Mikko Nyyssölä, varatuomari, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry

Ari Wirén, ma. oikeusneuvos, korkein hallinto-oikeus, (työtuomioistuin)

 

 

Sihteeri ja rahastonhoitaja (toimintaan liittyvät yleiset asiat):

Mari Mohsen, asianajaja, varatuomari

Roschier Asianajotoimisto Oy
p. 046 606 0817
e-mail: mari.mohsen(at)roschier.com

Jäsenrekisteri, maksuliikenne, tilaukset:

sähköposti:

tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com

 

Toiminnantarkastajat

Asiantuntija Miira Kaukolinna

Varatuomari Timo Koskinen

Varatuomari Mika Kärkkäinen (varalla)

Lakimies Jenniveera Tabell (varalla)

Liity jäseneksi

Jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostin 

tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com

Tietosuojakäytäntö Työoikeudellinen Yhdistys ry 2018

Liity jäseneksi

Jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostin 

tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com