Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä.

Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä.

Jäseniä hallitukseen valittaessa on työnantaja- ja työntekijäintressien kesken noudatettava tasapuolisuutta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Yhdistyksen hallitukseen on kuulunut pitkään puheenjohtajan lisäksi seitsemän muuta jäsentä. Jäsenet valitaan niin sanotun kolmikantaperiaatteen mukaisesti: puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä ovat henkilöitä, joiden ei voida katsoa edustavan työnantaja- eikä työntekijätahoja (=työnantaja- ja työntekijäintressejä). Muista hallituksen jäsenistä puolet edustavat työnantajatahoja ja toinen puoli työntekijätahoja.

Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtaja

Outi Anttila, OTT, työtuomioistuinneuvos
p. 029 564 3385
sähköposti: outi.anttila(at)oikeus.fi

Ari Wirén, työtuomioistuinneuvos, varapuheenjohtaja

 

Hallituksen jäsenet

Ari Wirén, työtuomioistuinneuvos, varapuheenjohtaja

Nico Steiner, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö

Timo Koskinen, päälakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Markus Äimälä, lakiasiainjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Inka Douglas, juristi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Antti Vaaja, johtava asiantuntija, Kaupan liitto ry

 

Sihteerit ja rahastonhoitaja (toimintaan liittyvät yleiset asiat):

Krista Kalske, työtuomioistuimen esittelijä
p. 029 564 3377
sähköposti: krista.kalske(at)oikeus.fi

Nana Karanen, asianajaja

Elmiira Kutvonen, asianajaja

Jaana Väisänen, työtuomioistuimen esittelijä (rahastonhoitaja)
p. 029 564 3387
sähköposti: jaana.vaisanen(at)oikeus.fi

Jäsenrekisteri, maksuliikenne, tilaukset:

sähköposti:

tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com

Toiminnantarkastajat

Asiantuntija Miira Kaukolinna

Työmarkkinapäällikkö Rami Lindström

Asianajaja Mika Kärkkäinen (varalla)

Lakimies Jenniveera Tabell (varalla)

Liity jäseneksi

Jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostin 

tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com

Tietosuojaseloste Työoikeudellinen Yhdistys ry 2024

Liity jäseneksi

Jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostin 

tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com