Jäsenyys

Jäsenyys

Vuotuinen jäsenmaksu on 30 euroa, johon sisältyy jäsenyys kansainvälisessä ISLSSL:ssä. Tiedot jäsenmaksun maksamista varten lähetetään jäsenkirjeen yhteydessä. Uusille jäsenille toimitetaan vastaavat tiedot liittymisen yhteydessä. Yhdistyksen jäsenkirjeet lähetetään ensisijassa sähköisesti. Kannattajajäsenen jäsenmaksu on 200 euroa.

Yhdistyksen sääntöjen 3 §:n mukaan sen jäsenenä voi olla lakimies ja se, joka on tai on ollut työtuomioistuimen, työneuvoston tai vakuutusoikeuden jäsen tai varajäsen. Jäsenenä voi olla myös henkilö, joka on muuten toiminnassaan tai opinnoissaan keskittynyt työoikeuteen tai siihen liittyviin kysymyksiin.

Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla oikeushenkilö. Jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenhakemukset käsitellään niiden saapumista seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Jäseneksi voi liittyä lähettämällä liittymistä koskevan sähköpostin osoitteeseen: tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com.  Jäsenasioita voi hoitaa myös puhelimitse. Ks. sihteerin yhteystiedot Hallitus- ja toimihenkilöt -sivulta.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Mikäli haluat erota jäsenyydestä, voit lähettää ilmoituksen sähköpostitse: tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com.  Eronpyynnöt käsitellään pyynnön esittämistä seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvat velvollisuutensa tai joka on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai muuten on osoittautunut jäsenyyteen sopimattomaksi. Hallitus päättää vuosittain niiden jäsenten erottamisesta, joilla on jäsenmaksu maksamatta, eikä maksua suoriteta kehotuksesta huolimatta.  Yhdistys lähettää jäsenmaksulaskut sähköpostitse. Näin ollen on tärkeää, että jäsen ilmoittaa yhdistykselle (tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com) yhteystietojensa muuttumisesta.

 

KUNNIAJÄSENET

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen työssä tai sen toiminta-alalla erityisen ansioituneen henkilön.

Yhdistyksen kunniajäseniksi on tähän mennessä kutsuttu:

Antti Suviranta (edesmennyt 2008)

Kari-Pekka Tiitinen

Pekka Orasmaa

Jorma Saloheimo

Anu-Tuija Lehto

Mikko Nyyssölä

 

Kunniajäsenten esittely

Teksti tulossa myöhemmin

 

Liity jäseneksi

Jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostin 

tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com

Liity jäseneksi

Jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostin 

tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com

Tietosuojaseloste Työoikeudellinen Yhdistys ry 2024