Hyvät Työoikeudellisen Yhdistyksen jäsenet,

Yhdistys järjestää webinaarin aiheesta ”Työsopimuslain mukainen yhteensovitus” yhteistyössä Työllisyysrahaston kanssa keskiviikkona 11.10.2023 klo 14:30-16

Webinaarissa käsitellään käytännönläheisesti työttömyysetuuksien ja työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä maksettavan korvauksen yhteensovitusta. Saatte kuulla, miten yhteensovitus otetaan huomioon sovintosopimusta laadittaessa ja miten sovintosopimuksia tulkitaan työttömyysturvan näkökulmasta. Webinaarissa tarkastellaan myös vähennyksen kohtuullistamista, aineettoman vahingon korvaamista ja yhteensovitusta tuomioistuinprosessissa. Aiheesta kertoo Työllisyysrahaston lakimies Emma Aho.

Mikä yhteensovitus?

Työttömyysetuuksien ja työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä maksettavan korvauksen yhteensovituksesta säädetään työsopimuslain 12 luvun 3 §:ssä. Korvauksesta on maksettava Työllisyysrahastolle vähennys, mikäli työttömyyskassa on maksanut työntekijälle ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa työsuhteen päättymisen jälkeen. Vähennys tehdään myös perusteettomasta lomautuksesta maksettavasta korvauksesta.

Työsopimuslain mukainen yhteensovitus tulee tehtäväksi silloin, kun riitapuolet sopivat keskenään korvauksesta sekä silloin, kun tuomioistuin tuomitsee maksettavaksi korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä maksettavasta korvauksesta vähennetään 75 prosenttia työntekijälle työsuhteen päättymisen jälkeen maksetuista ansiosidonnaisista työttömyyspäivärahoista. Työnantaja maksaa vähennyksen Työllisyysrahastolle.

Vähennys tehdään myös, jos työntekijä on saanut ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan sijasta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Näissä tapauksissa työnantaja maksaa vähennyksen Kelalle.

Ilmoittautumislinkki webinaariin lähetetään myöhemmin Yhdistyksen jäsenille.