VUOSIKIRJA 2021 ON ILMESTYNYT

Yhdistyksen vuosikirja on ilmestynyt. Vuosikirjassa on neljä artikkelia sekä yksi näkökulma-kirjoi-
tus:


Hölttä, Kalevi: Yleinen työtaisteluvapaus?
Jarmas, Timo: Covid-19 ja työlainsäädäntö
Saarensola, Satu: Riita-asiat ja oikeudenkäyntikulut – hovioikeustuomarin mahdollisuudet
vaikuttaa kulujen määrään
Seljavaara, Semmi: Yhteistoiminta-asiamies työneuvoston lausuntojen pyytäjänä
Näkökulma: Salminen, Joel: Ajatuksia hallituksen ehdottamasta uudesta yhteistoiminta-
laista.


Kirjaa voi tilata osoitteesta tyooikeudellinenyhdistys@gmail.com hintaan 25 euroa / kpl + postitus-
kulut. Lasku lähetetään kirjan mukana. Sähköinen versio on ostettavissa Alma Talentin verkkokau-
pasta (https://shop.almatalent.fi) tammikuun aikana.

Taidot

Lähetetty

11/01/2022