Puheenjohtajan tervehdys

Työoikeuden parissa eri tavoin työskentelevien kiinnostus yhdistystämme kohtaan on viime vuosina kasvanut. Siitä osoituksena on yhdistyksen jäsenmäärä, samoin kuin järjestämiemme tilaisuuksien runsas osallistujajoukko. Viimeisen vuoden aikana erityisesti opintopiirit ovat herättäneet aiempaa enemmän kiinnostusta. Se johtunee esillä olleiden aiheiden ajankohtaisuudesta, mutta syynä voi olla myös etäyhteyden mahdollistama osallistuminen ”mistä tahansa”. 

Viimeisen vuoden aikana toimintamme on vallinneesta koronatilanteesta huolimatta jatkunut aktiivisena. Hallitus käynnisti muun ohessa www-sivujen uudistuksen ja yhdistyksen logon suunnittelun. Molempien tulos on tällä hetkellä tutustuttavina. Logoksi valikoitui moderni ja selkeä versio, jossa kolme palkkia kuvaavat yhdistyksen vuosikirjojen selkämyksiä. Kuten suunnittelijatkin toteavat, antavat palkit tilaa myös mielikuvitukselle, ja logon muotokieli kertaa www-sivujen kuvitusta.

Tässä yhteydessä on hyvä tuoda esille se, että www-sivujen sisältöä kehitetään vielä entisestään. Sinne tuotetaan lisää sisältöä ja avataan palsta, jossa muun muassa yhdistyksen tilaisuuksissa esiintyvät voivat lyhyesti kertoa esitystensä pääviestejä.

Tästä on hyvä jatkaa kohti kesää.

Jaana Paanetoja

yhdistyksen puheenjohtaja 

tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com

Taidot

Lähetetty

20/05/2021