7.7.2023

Hyvät Työoikeudellisen Yhdistyksen jäsenet,

yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 23.5.2023, ja allekirjoittanut valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi. Kiitän lämpimästi luottamuksesta. Hallituksen uusina jäseninä aloittavat Inka Douglas STTK:sta, Timo Koskinen SAK:sta, Nico Steiner TEM:stä ja Antti Vaaja Kaupan liitosta. Vanhoina hallituksen jäseninä jatkavat Ari Wirén ja Markus Äimälä. Hallitus on valinnut Ari Wirénin varapuheenjohtajaksi.

Kiitokset entiselle puheenjohtajalle Jaana Paanetojalle merkittävästä työstäsi yhdistyksen hyväksi. Kiitokset niin ikään hallituksen jättäneille Anja Lahermaalle, Anu-Tuija Lehdolle ja Mikko Nyyssölälle. Kiitollisin ajatuksin muistamme hallituksen entistä varapuheenjohtajaa Tarja Krögeriä ja entistä jäsentä Satu Saarensolaa.

Yhdistyksen sihteereinä ovat aloittaneet työtuomioistuimen esittelijä Krista Kalske, asianajaja Nana Karanen Asianajotoimisto Dittmar & Indreniukselta ja asianajaja Elmiira Kutvonen Asianajotoimisto Roschieriltä. Rahastonhoitajana toimii työtuomioistuimen esittelijä Jaana Väisänen. Suuret kiitokset edelliselle sihteerille Mari Mohsenille ja rahastonhoitajalle Heli Tikkaselle.

Yhdistyksessä on siis tapahtunut paljon henkilövaihdoksia. Yhdistyksen toimintaa on kuitenkin tarkoitus jatkaa hyväksi koetuilla tavoilla, osin myös uutta kokeillen ja kehittäen. Suositut aamukahvitilaisuudet jatkuvat syksyllä. Näiden ajankohdista ja tarkemmista teemoista tiedotamme myöhemmin heti niiden tarkennuttua. Opintopiiri jatkaa myös toimintaansa. Opintopiirin tarkoituksena on erityisesti ollut tarjota vertaistukea työoikeudellisten kirjoitusten laadintaan, mutta tapaamisissa on keskusteltu myös työoikeuden tutkimuksesta ja ajankohtaisista kysymyksistä. Se, minkälaiseksi opintopiirin toiminta jatkossa muodostuu, riippuu paljon opintopiiriin osallistuvien toiveista. Kaikkia kiinnostuneita kannustetaan tulemaan mukaan.

Opintopiirin syyskauden ensimmäinen tapaaminen on torstaina 7.9.2023 kello 16 Asianajotoimisto Roschierin tiloissa osoitteessa Kasarmikatu 21 A. OTM Anna Järvinen alustaa tilaisuudessa pro gradu -tutkielmastaan ”Merkitystä etsimässä: tutkielma ILO:n kontekstissa syntyneen säällisen työn tavoitteen edistämisestä EU:ssa”. Ilmoittautumislinkki tähän ensimmäiseen tapaamiseen lähetetään poikkeuksellisesti kaikille jäsenille. Jatkossa opintopiirin tapaamisista tiedotetaan opintopiiriläisten oman sähköpostilistan kautta kuten aiemminkin – jos haluat sähköpostilistalle mukaan, laita viestiä Jaana Väisäselle (jaana.vaisanen@oikeus.fi).  

Lähivuosina työlainsäädäntöön on odotettavissa paljon muutoksia. Koitamme vastata jäsenistön tiedontarpeeseen siten, että lainsäädäntömuutoksista ja myös muista ajankohtaisista asioista, kuten uudesta työoikeudellisesta oikeuskäytännöstä ja tutkimuksesta, olisi mahdollisuus päästä kuulemaan ja keskustelemaan tuoreeltaan. Uskomme, että webinaarit ovat keskustelufoorumin tarjoajina oiva vaihtoehto läsnätilaisuuksien ohella, ja niihin on helppo osallistua matalalla kynnyksellä kauempaakin. Tiedotamme näistäkin myöhemmin, ja otamme mielellämme vastaan toiveita käsiteltävistä aiheista ja ylipäätään yhdistyksessä järjestettävästä toiminnasta. Vuoden 2023 jäsenmaksulasku lähetetään jäsenille alkusyksystä. Jäsenmaksu on edelleen 30 euroa.

Lämpimästi kannustan kaikkia kirjoittamisesta kiinnostuneita jäseniä mukaan toteuttamaan seuraavaa yhdistyksen vuosikirjaa 2023–2024, josta on tarkoitus tehdä Tarja Krögerin muistojulkaisu. Toimin jatkossa vuosikirjan päätoimittajana, ja jos olet kiinnostunut julkaisemaan vuosikirjassa, otathan minuun yhteyttä. Käsikirjoitusten tulisi olla luovutuskunnossa heinäkuussa 2024. Yhdistyksen vuoden 2022 vuosikirja on ilmestynyt ulko- ja painoasultaan uudistuneena ja sitä voi tilata osoitteesta tyooikeudellinenyhdistys@gmail.com.

Aurinkoista kesää toivottaen,

Outi Anttila                                                                                         
työtuomioistuinneuvos, yhdistyksen puheenjohtaja
outi.anttila(a)oikeus.fi
p. 029 56 43385