Yhdistyksen esittely

Työoikeudellinen Yhdistys ry on perustettu vuonna 1958. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksessä on noin 500 jäsentä.

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • työoikeudellisten kysymysten käsitteleminen

  • työoikeudellisten kysymysten tutkimisen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen sekä

  • yhteydenpito ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin ja työoikeudellisen tutkimuksen edustajiin.

Toiminta

Tarkoituksen toteuttamiseksi järjestetään kokouksia työoikeudellisten kysymysten käsittelemiseksi. Työoikeudellista tutkimustyötä ja sen tulosten julkaisemista tuetaan. Yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, joihin on pääsy muillakin kuin yhdistyksen jäsenillä. Yhdistys harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa ottamatta käsiteltäviin kysymyksiin yhdistyksenä kantaa.

Yhdistys toimii Kansainvälisen työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksen (International Society for Labour and Social Security Law, ISLSSL) kansallisena osastona ja kuuluu assosioituneena yhteisöjäsenenä Kansainväliseen työelämän suhteiden yhdistykseen (International Industrial Relations Association, IIRA).

Vuotuinen jäsenmaksu on 30 euroa. Työnsä tukemiseksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksen yhteydessä on yleensä asiantuntijaluento kommenttipuheenvuoroineen. Yhdistys on järjestänyt myös laajempia seminaareja ajankohtaisista asioista. Noin neljä kertaa vuodessa järjestetään aamukahvitilaisuus jostakin ajankohtaisesta aiheesta.

Yhdistys lähettää jäsenilleen jäsenkirjeitä pääsääntöisesti sähköpostitse.

Liity jäseneksi

Vuosikirja

Yhdistys julkaisee edullista vuosikirjaa, jossa on työoikeuden alaan kuuluvia artikkeleita. Myös aiemmin ilmestyneitä vuosikirjoja on saatavana. Kirjasta voi tehdä automaattisen jatkotilauksen.

Tilaa vuosikirja