Toimintakertomus

Toimintakertomus vuodelta 2017

Yhdistyksen kokoukset

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikokous pidettiin tiistaina 30.5.2017 kello 9.00 Helsingin yliopiston kielikeskuksen juhlasalissa. Yhdistys järjesti virallisen vuosikokouksen yhteydessä seminaarin ”Työoikeuden uudet haasteet?”, josta lisää alla. Vuosikokouksessa käsiteltyjä virallisia yhdistysasioita selostetaan alla toimintakertomuksen eri kohdissa.

Kunniajäsenet         

Yhdistys on kutsunut vuosikokouksessa 30.5.2017 yhdistyksen entisen pitkäaikaisen puheenjohtajan, entisen työtuomioistuimen presidentin, oikeustieteen tohtori Jorma Saloheimo yhdistyksen kunniajäseneksi. Muita yhdistyksen kunniajäseniä ovat oikeustieteen emeritusprofessori Kari-Pekka Tiitinen ja entinen työtuomioistuimen presidentti Pekka Orasmaa.

Seminaarit

Yhdistys on järjestänyt ”Työneuvosto, työtuomioistuin ja työehtosopimuslaki 70 vuotta” -juhlaseminaarin työneuvoston, työtuomioistuimen ja työehtosopimuslain 70-vuotisen taipaleen kunniaksi 2.2.2017. Seminaarissa käsiteltiin seuraavia aiheuta:

 • Muistoja matkan varrelta / emeritusprofessori Kari-Pekka Tiitinen
 • Työneuvoston muuttunut rooli? / työneuvoston puheenjohtaja Pekka Pärnänen
 • Työoikeudellisten riitojen foorumit / työoikeuden professori Seppo Koskinen
 • Työtuomioistuin ennakkoratkaisutuomioistuimena / työtuomioistuimen presidentti Jorma Saloheimo
 • Työehtosopimuslain muutostarpeet tutkijan näkökulmasta / työ- ja sosiaalioikeuden yliopistonlehtori Jari Murto
 • Työehtosopimuslaki neuvottelupöydissä. Aiheesta keskustelemassa valtakunnansovittelija Minna Helteen johdolla varatuomari Kirsti Palanko-Laaka, varatuomari Seppo Riski ja OTK, hallitusammattilainen Leila Kostiainen
 • Tulevaisuuden näkymiä / varatuomari Pekka Orasmaa

Yhdistys on järjestänyt 30.5.2017 vuosikokouksen yhteydessä seminaarin nimeltä ”Työoikeuden uudet haasteet?”, jossa OTT Jaana Paanetoja puhui aiheesta Nykypäivän työelämän ilmiöiden haasteet oikeudelle ja sen soveltamiselle – esimerkkeinä keikka- ja jakamistalous sekä ”silpputyö”, Eläketurvakeskuksen ratkaisupäällikkö Monika Sievänen aiheesta Uudet työntekomuodot ja työeläkevakuuttaminen ja SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto ja EK:n lakiasianjohtaja Markus Äimälä aiheesta Epätyypillinen työ työehtosopimuksissa.

Aamukahvitilaisuudet

Yhdistys on vuonna 2017 järjestänyt viisi aamukahvitilaisuutta:

 • 19.1.2017 Johtaja Maria Löfgrenin ja työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén: Esitykset palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa työskentelevien työttömyysturvan kehittämiseksi.
 • 16.3.2017 Käräjätuomari Kari Turtiainen: Tuomioistuinsovittelu.
 • 6.9.2017 Heidi Merikalla-Teir / Keskuskauppakamarin välimieslautakunta ja asianajaja Outi Tähtinen / Asianajotoimisto Castrén & Snellmann Oy: Välimiesmenettely työoikeudellisissa asioissa.
 • 27.9.2017 professori Eva Maria Blazquez Agudon Madridin Carlos III yliopistosta (Universidad Carlos III de Madrid): ”The development of the regulation of atypical work in Spain” (yhteistyössä Svenska handelshögskolanin kanssa)
 • 11.12.2017 Professori Niklas Bruun: ”Ovatko työoikeuden perusideat muuttuneet?” (perustuu kirjaan The New Foundations of Labour Law (toim. Kerstin Ahlberg ja Niklas Bruun). Kommenttipuheenvuoro OTT Jaana Paanetoja.

Opintopiiri

Yhdistyksen syksyllä 2016 käynnistämä opintopiiritoiminta on lähtenyt liikkeelle aktiivisesti. Opintopiiri on tarkoitettu kaikille työoikeudellisista asioista ja kirjoittamisesta kiinnostuneille jäsenille. Opintopiirin tarkoituksena on erityisesti tarjota vertaistukea työoikeudellisten kirjoitusten laadintaan, mutta tapaamisten aikana keskustellaan myös työoikeuden tutkimuksesta ja ajankohtaisista kysymyksistä. Ohjaajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja. Kunkin tilaisuuden alussa on lyhyt alustus sen tahon toiminnasta, jonka tiloissa opintopiiri järjestetään.

Vuonna 2017 opintopiiri kokoontui seitsemän kertaa: 23.1.2017 SAK ry:n vieraana, 27.2.2017 valtakunnansovittelijan vieraana, 24.4.2017 EK:n vieraana, 22.5.2017 Castrén & Snellman Oy:n vieraana, 18.9.2017, 16.10. Suomen Yrittäjät ry:n vieraana, 20.11.2017 Bird & Bird Attorneys Ltd:n vieraana ja 11.12.2017 Alma Talentin vieraana. Opintopiiriin tapaamisiin on osallistunut säännöllisesti noin 10 – 20 yhdistyksen jäsentä.

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja

Vuosikirja 2015 – 2016 ilmestyi syksyllä 2017 ja siinä julkaistiin seuraavat artikkelit:

 • Pärnänen, Pekka: Työneuvoston muuttunut rooli?
 • Saloheimo, Jorma: Työtuomioistuin ennakkopäätöstuomioistuimena
 • Orasmaa, Pekka: Tulevaisuuden näkymiä
 • Anttila, Outi: EU-oikeus tasa-arvolain soveltamiskäytännössä
 • Lamponen, Helena: Työtuomioistuimen työsuhdeturvaa, yritysrajat ylittävää työn
 • tarjoamista ja vuokratyövoiman käyttöä koskevien äänestysratkaisujen arviointia
 • Taramaa, Emmi ja Wirén, Ari: Työtuomioistuimen lausuntomenettely
 • Saarinen, Mauri: Martti Virtanen in memoriam

Tiedottaminen

Yhdistyksen jäsenille on toimintavuoden aikana toimitettu sähköisillä jäsenkirjeillä tie-toa yhdistyksen toiminnasta. Tiedotuskanavana ovat toimineet myös yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.tyooikeudellinenyhdistys.fi.

Jäsenyydet ja kansainvälinen toiminta

Yhdistys on edelleen toiminut Kansainvälisen työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksen (International Society for Labour and Social Security Law, ISLSSL) kansallisena osastona.

Yhdistys on myös ollut jäsenenä Tieteellisten seurain valtuuskunnassa.

Yhdistyksen hallitus ja virkailijat

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2017 valittiin oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi jatkamaan hallitusneuvos Tarja Kröger, lakimies Anu-Tuija Lehto ja varatuomari Markus Aimälä. Muina jäseninä jatkoivat valtakunnansovittelija Minna Helle, lakimies Anja Lahermaa, varatuomari Mikko Nyyssolä ja työtuomioistuinneuvos Ari Wirén.

Todettiin, että hallitus on valinnut asianajaja, varatuomari Mari Mohsenin yhdistyksen sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi ja tekniseksi sihteeriksi ja jäsenrekisterin hoitajaksi lakimies Heli Tikkasen.

Vuosikokouksessa yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin asiantuntija asiantuntija Miira Kaukolinna ja Senior Legal Counsel Keijo Putkonen. Heidän varamiehikseen valittiin varatuomari Timo Koskinen ja varatuomari Mika Kärkkäinen. Putkonen on valintansa jälkeen ilmoittanut olevansa esteellinen toimimaan yhdistyksen tilintarkastajana.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2016 ja myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

Vuoden 2016 tilinpäätös on -2 430,13 euroa alijäämäinen.

Jäsenmaksun vuodelta 2017 maksoi ennen vuoden päättymistä 386 jäsentä. Jäsenmäärä on edelleen voimakkaassa kasvussa.

Vuoden 2017 jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 euroa, johon sisältyy jäsenyys Kansainvälisessä työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksessä. Kannatusjäsenen jäsenmaksuksi vahvistettiin 200 euroa.

Toimintakertomus vuodelta 2016

 Yhdistyksen kokoukset

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikokous pidettiin tiistaina 31.5.2016 kello 9.00 alkaen työtuomioistuimessa, osoitteessa Radanrakentajantie 5. Vuosikokouksessa käsiteltyjä virallisia yhdistysasioita selostetaan tämän vuosikertomuksen eri kohdissa.

Virallisen kokouksen jälkeen asianajaja Mauri Saarinen piti vuosikokousesitelmän, joka käsitteli työaikasääntelyn uudistamista.

Tiedottaminen

Yhdistyksen jäsenille on toimintavuoden aikana toimitettu sähköisillä jäsenkirjeillä tie-toa yhdistyksen toiminnasta. Tiedotuskanavana ovat toimineet myös yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.tyooikeudellinenyhdistys.fi. Kotisivujen kautta on muun muassa ollut mahdollista hoitaa jäsenasioita ja tilata yhdistyksen vuosikirjoja.

Aamukahvitilaisuudet

Yhdistys on vuonna 2016 järjestänyt 4 aamukahvitilaisuutta:

Oikeustieteen tohtori Jari Murto: Ryhmäsopiminen työpaikoilla (perustuen Murron väitöskirjaan), 3.2.2016.

Professori Jaana Paanetoja: Työnantajan lojaliteettivelvoite, 29.4.2016.

Varatuomari Jukka Ahtela: Työaika, tietotyö ja tulevaisuus; esimerkkinä ohjelmistoala, 25.10.2016.

Oikeustieteen tohtori Helena Lamponen: Yhteistoiminnan henki yhteistoiminnan neuvotteluissa, 13.12.2016.

Opintopiiri

Yhdistys on syksyllä 2016 käynnistänyt opintopiiritoiminnan. Opintopiiri on tarkoitettu kaikille työoikeudellisista asioista ja kirjoittamisesta kiinnostuneille jäsenille. Opintopiirin tarkoituksena on erityisesti tarjota vertaistukea työoikeudellisten kirjoitusten laadintaan, mutta tapaamisten aikana keskustellaan myös työoikeuden tutkimuksesta ja ajankohtaisista kysymyksistä. Opintopiiri kokoontuu säännöllisesti ilta-aikaan. Tapaamisten kesto on noin kaksi tuntia. Ohjaajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja. Kunkin tilaisuuden alussa on lyhyt alustus sen tahon toiminnasta, jonka tiloissa opintopiiri järjestetään.

Syksyllä 2016 opintopiiri kokoontui kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla opintopiiri oli työneuvoston vieraana (osallistujia 14) ja toisella kerralla Helsingin yliopiston työoikeusoppiaineen vieraana (osallistujia 12).

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja

Vuosikirja 2014-2015 ilmestyi alkuvuodesta 2016.

Kansainvälinen toiminta

Yhdistys on edelleen toiminut Kansainvälisen työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksen (International Society for Labour and Social Security Law, ISLSSL) kansallisena osastona ja kuulunut assosioituneena yhteisöjäsenenä Kansainväliseen työelämän suhteiden yhdistykseen (International Industrial Relations Association, IIRA).

Yhdistyksen hallitus ja virkailijat

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2016 valittiin oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi jatkamaan lakimies Anja Lahermaa ja varatuomari Mikko Nyyssölä. Uusiksi jäseniksi valittiin valtakunnansovittelija Minna Helle ja työtuomioistuinneuvos Ari Wirén. Muina jäseninä jatkavat hallitusneuvos Tarja Kröger, lakimies Anu-Tuija Lehto ja varatuomari Markus Äimälä.

Yhdistyksen sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Matleena Engblom. Teknisenä sihteerinä ja jäsenrekisterin hoitajana toimii toimistosihteeri Helinä Havumäki.

Vuosikokouksessa yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin asiantuntija Miira Kaukolinna ja työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala. Heidän varamiehikseen valittiin varatuomari Timo Koskinen ja varatuomari Mika Kärkkäinen.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2015 ja myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

Vuoden 2016 tilinpäätös on 3 597,84 euroa ylijäämäinen.

Jäsenmaksun vuodelta 2016 maksoi ennen vuoden päättymistä 298 jäsentä. Jäsenrekisterissä oli 486 jäsentä. Jäsenmäärä on ollut jatkuvassa kasvussa.

Vuoden 2016 jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 euroa, johon sisältyy jäsenyys Kansainvälisessä työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksessä. Kannatusjäsenen jäsenmaksuksi vahvistettiin 200 euroa.

Toimintakertomus vuodelta 2015

Yhdistyksen kokoukset

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikokous pidettiin maanantaina 25.5.2015 kello 17.00 kello alkaen työtuomioistuimessa, osoitteessa Radanrakentajantie 5. Vuosikokouksessa käsiteltyjä virallisia yhdistysasioita selostetaan tämän vuosikertomuksen eri kohdissa.

Virallisen kokouksen jälkeen OTT Outi Anttila piti vuosikokousesitelmän, joka käsitteli tasa-arvolain uusia syrjintäperusteita ja tasa-arvon edistämisvelvoitteiden muutoksia.

Yhdistyksen tiedotus

Yhdistyksen jäsenille on toimintavuoden aikana toimitettu sähköisillä jäsenkirjeillä tietoa yhdistyksen toiminnasta. Tiedotuskanavana ovat toimineet myös yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.tyooikeudellinenyhdistys.fi. Kotisivujen kautta on muun muassa ollut mahdollista hoitaa jäsenasioita ja tilata yhdistyksen vuosikirjoja.

Aamukahvitilaisuudet

Yhdistys on järjestänyt kaksi aamukahvitilaisuutta:

Aamukahvitilaisuudessa 21.1.2015 hallitusneuvos Tarja Kröger alusti uudesta yhdenvertaisuuslaista työelämän kannalta.

Tilaisuudessa 28.10.2015 alusti hallitusneuvos Mika Mänttäri aiheesta Uusi työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntö.

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja

Vuosikirja 2014-2015 ilmestyi tammikuussa 2016.

Kansainvälinen toiminta

Yhdistys on edelleen toiminut Kansainvälisen työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksen (International Society for Labour and Social Security Law, ISLSSL) kansallisena osastona.

Kansainvälisen yhdistyksen järjestämään maailmankonferenssiin Cape Townissa syyskuussa 2015 osallistui tiettävästi ainakin yksi suomalainen.

Yhdistyksen hallitus ja virkailijat

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2015 hallituksen jäseniksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi jatkamaan hallitusneuvos Tarja Kröger, lakimies Anu-Tuija Lehto ja VT Markus Äimälä.

Muina jäseninä jatkavat valtakunnansovittelija Esa Lonka, lakimies Anja Lahermaa, VT Mikko Nyyssölä ja professori Jaana Paanetoja.

Valittiin presidentti Jorma Saloheimo jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana on toiminut VT Matleena Engblom ja teknisenä sihteerinä lainkäyttösihteeri Helinä Havumäki.

Vuosikokouksessa yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin asiantuntija Miira Kaukolinna ja työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala. Heidän varamiehikseen valittiin VT Timo Koskinen ja VT Mika Kärkkäinen.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2014 ja myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

Jäsenmaksu 

Vuoden 2015 jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 euroa, johon sisältyy jäsenyys Kansainvälisessä työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksessä. Kannatusjäsenen jäsenmaksuksi vahvistettiin 200 euroa.