Toimihenkilöt ja hallitus

Sihteeri

Toiminta, yleiset asiat:

Mari Mohsen, Roschier Asianajotoimisto Oy
p. 046 606 0817
e-mail: etunimi.sukunimi(at)roschier.com

Jäsenrekisteri, maksuliikenne, tilaukset:

e-mail: tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com

Hallitus

Puheenjohtaja

Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, varatuomari

Jäsenet

Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö TEM

Anu-Tuija Lehto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Anja Lahermaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän Keskusliitto

Ari Wirén, työtuomioistuin

Satu Saarensola, Helsingin hovioikeus

 

Sääntöjen 5 §:n mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä. Jäseniä hallitukseen valittaessa on työnantaja- ja työntekijäintressien kesken noudatettava tasapuolisuutta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.