Jäsenyys

Vuotuinen jäsenmaksu on 30 euroa, johon sisältyy jäsenyys ISLSSL:ssä. Tiedot jäsenmaksun maksamista varten lähetetään jäsenkirjeen yhteydessä. Uusille jäsenille toimitetaan vastaavat tiedot liittymisen yhteydessä. Yhdistyksen jäsenkirjeet lähetetään ensisijassa sähköisesti. Kannattajajäsenen jäsenmaksu on 200 euroa.

Sääntöjen 3 §:n mukaan yhdistyksen jäsenenä voi olla lakimies ja se, joka on tai on ollut työtuomioistuimen, työneuvoston tai vakuutusoikeuden jäsen tai varajäsen, niin myös se, joka muuten on toiminnassaan tai opinnoissaan keskittynyt työoikeuteen tai siihen liittyviin kysymyksiin. Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla oikeushenkilö. Jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com

Jäsenasioita voi hoitaa myös puhelimitse. Ks. sihteerin yhteystiedot Toimihenkilöt-sivulta.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisestikin yhdistyksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvat velvollisuutensa tai joka on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai muuten on osoittautunut jäsenyyteen sopimattomaksi.

Yhdistyksen työssä tai sen toiminta-alalla erityisen ansioituneen henkilön yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi.

Yhdistyksen kunniajäseniksi on kutsuttu:

Antti Suviranta (edesmennyt 2008)

Kari-Pekka Tiitinen

Pekka Orasmaa

Jorma Saloheimo

Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tietosuojakäytäntö Työoikeudellinen Yhdistys ry 2018